Selektywna zbiórka odpadów z Ekosort na 2 lub 5 frakcji - to takie proste !!!
 


 

Budowa

Zsyp Ekosort zbudowany jest ze stalowej, kwasoodpornej rury, która w dolnej części została wyposażona w automatyczną jednostkę sortującą. Drzwi wlotowe na poszczególnych piętrach posiadają przyciski opcji, którymi wybieramy odpowiedni rodzaj odpadów np: surowce, mokre-bio, pozostałe. Automat do sortowania kieruje odpady do wybranego pojemnika. System zsypu Ekosort jest uniwersalny i może być dostosowany do konkretnego budynku, z uwzględnieniem wszystkich lokalnych wymagań.

 

Chcemy korzystnie wpłynąć na ochronę naszego środowiska wprowadzając wygodne rozwiązania dla gospodarki odpadami. Projektując nasze zsypy połączyliśmy w jednym rozwiązaniu ekologię, komfort i bezpieczeństwo. Dlatego stworzyliśmy zupełnie od podstaw nową generację zsypów Ekosort z funkcją sortowania odpadów aż do pięciu frakcji.

Możliwości zastosowania

 • zsypy z sortowaniem odpadów
 • zsypy bez sortowania odpadów
 • zsypy na pranie
 • budynki wielorodzinne - bloki i wieżowce
 • budynki jednorodzinne
 • hotele i biura
 • szkoły
 • szpitale i przychodnie

Norma
Zsypy Ekosort są wykonane zgodnie z rozporządzeniem Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz ogólnymi normami polskimi i europejskimi jak również z branżowymi normami polskimi i europejskimi.
 

Posiadają oznakowanie CE i deklaracje zgodności WE nr WE/01/03/06/2015, WE/02/03/06/2015.

 

Ekologia - dzięki sorterowi na spodzie rury możliwa jest selektywna zbiórka odpadów pozwalająca na ich pełen recykling zgodnie z krajowym planem gospodarki odpadami.

Czystość - użycie najwyższej jakości materiałów gwarantuje wieloletnią trwałość i gładkość powierzchni, co ogranicza gromadzenie brudu i bakterii. Wysoka szczelność rury zsypu umożliwia mycie wysokociśnieniowe. Modułowa budowa wrzutni ułatwia ich czyszczeie i zachowanie higieny.

Komfort - szczelne drzwi wrzutni uniemożliwiają przenikanie kurzu i przykrych zapachów. Nie musimy już jeździć windą z torbami posortowanych śmieci. Wykorzystanie zsypu pozwala na usunięcie z otoczenia brzydko pachnących altanek śmietniskowych.

Bezpieczeństwo - bezpieczne opróżnianie koszy zapewnia tryb pracy serwisowej, blokujący możliwość wyrzucania odpadów, 24V napięcie całej instalacji wewnętrznej zsypy, system ochrony przeciwpożarowej, monitorujący GSM.

Elastyczność - wszystkie moduły systemu zsypów Ekosort: rura zsypowa, wrzutnie, jednostka sterująca, urządzenie myjące, mogą być użyte do budowy nowych instalacji zsypowych lub modernizacji istniejących. Wszystkie elementy są precyzyjnie projektowane i wykonane dla konkretnej lokalizacji.

Oszczędność - zwiększenie łącznej pojemności koszy maksymalnie do 3m², niższe opłaty za wywóz sortowanych odpadów. Nie musimy budować i utrzymywać altan śmietnikowych. Zamykane pomieszczenia zsypowe ograniczają dostęp dla osób niepowołanych. Zmniejszamy zużycie windy. Podnosimy wartość nieruchomości.

Informacja - za pomocą systemu GSM posiadamy bieżącą informację o pracy zsypu np. przepełnieniu koszy, zagrożeniu przeciwpożarowym lub innym zdarzeniu wg potrzeb inwestora.

Poniżej przedstawiamy elementy ekologicznego zsypu produkowanego przez Ekosort odpowiadające za odprowadzanie odpadów:

 • Podłączenie do wentylacji (1),
 • System myjący (2),
 • System instalacji przeciwpożarowej (3),
 • Czujnik dymu (4)
 • Pionowa rura zsypu (5),
 • Ściana zabudowy rury (6),
 • Panel wyboru rodzaju odpadów (7),
 • Zamek z czujnikiem zamknięcia (8),
 • Wrzutnia (9),
 • Instrukcja obsługi (13)

Rura zsypu

Wykonana z wysokiej jakości nierdzewnej stali kwasoodpornej, która gwarantuje wieloletnią trwałość a specjalna konstrukcja zapewnia drożność, wysoką szczelność i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Dodatkowa izolacja akustyczna daje komfort na najwyższym poziomie.

Wrzutnia odpadów

Szczelnie przymocowana do rury zsypu. Zbudowana jest ze stali nierdzewnej z frontem szczotkowanym lub pokrytym lakierem na wybrany kolor. Dostępne są dwa warianty wrzutni:
 

 • do zabudowy - stosowana gdy rura zsypu znajduje się za ścianą i jest niewidoczna,
 • odkryte (wolnostojące) - stosowana gdy rura jest odsłonięta w pomieszczeniu zsypowym.

Szczelność drzwi wrzutni gwarantują gumowe uszczelki. Kontrolę dostępu zapewnia zamek z czujnikiem zamknięcia.

Drzwi wrzutni z niewidocznym zawiasem w dolnej krawędzi domykane są automatycznie i posiadają zabezpieczenie przed gwałtownym opadaniem.

Panel wyboru odpadów

Element wrzutni służący do wskazania rodzaju wyrzucanych odpadów. Panel informuje jednocześnie o gotowości urządzenia i trybie serwisowym np. kiedy opróżniane są kontenery z odpadami.

Dostępne są wersje - podświetlany dotykowy lub z dużymi jasnymi przyciskami.

Zamek z czujnikiem zamknięcia

Drzwi wrzutni są stale zamknięte. Zamek otwiera drzwi wrzutni po wyborze rodzaju odpadów. Zamek w formie elektrozaczepu nie posiada elementów ruchomych co czyni go odpornym na uszkodzenia. Czujnik zamknięcia przypomina dźwiękiem i lampką o zamknięciu drzwi zsypu po wyrzuceniu śmieci. Zamki umożliwiają całkowite zablokowanie zsypu np. w momencie opróżniania pojemników.

Poniżej przedstawiamy elementy ekologicznego zsypu produkowanego przez Ekosort odpowiadające za sortowanie odpadów:

 • Hamownia odpadów (10),
 • Sorter (11),
 • Moduł GSM (12),
 • Instrukcja obsługi (13),
 • Panel sterowania (14),
 • Prowadnice pojemników (15),
 • Pojemniki na odpady (16),

Hamownia odpadów

Spowalnia spadające odpady ze znacznej wysokości - powyżej 10 pięter. Projektowana indywidualnie dla danego zsypu. Wzmocnione ściany zapewniają wytrzymałość konieczną do przyjmowania siły uderzeń odpadów spadających z dużej wysokości.

Sorter

Moduł sortujący wykonany z wysokiej jakości blachy kwasoodpornej stali nierdzewnej zapewnia długą bezawaryjną pracę. Za pomocą specjalnych klap napędzanych siłownikami przekazuje odpady do odpowiedniego kontenera.

W zależności od kształtu i wielkości pomieszczeń możliwe jest zastosowanie jednego z trzech różnych wariantów.

Pojemniki na odpady

W zależności od potrzeb i wielkości pomieszczeń stosujemy dowolne wymiary pojemników standardowego typu MGB od 120dm3 do 1100dm3 w wersjach 2, 3 i 4 kołowych.

Prowadnice pojemników

Ułatwiają prawidłowe ustawienie pojemników na odpady bezpośrednio pod wylotami sortera a ich stalowa konstrukcja zapewnia odpowiednią wytrzymałość.

Panel wyboru odpadów

Element wrzutni służący do wskazania rodzaju wyrzucanych odpadów. Panel informuje jednocześnie o gotowości urządzenia i trybie serwisowym np. kiedy opróżniane są kontenery z odpadami.

Dostępne są wersje - podświetlany dotykowy lub z dużymi jasnymi przyciskami.

 

 

Poniżej przedstawiamy wyposażenie dodatkowe ekologicznego zsypu produkowanego przez Ekosort:
 

 • Czujnik dymu,
 • Tryskacz instalacji p. poż,
 • Moduł GSM,
 • System myjący

Zabezpieczenie przeciwpożarowe

System instalacji p. poż. składa się z czujników dymu, modułu GSM oraz instalacji tryskaczowej, przeciwdziała rozprzestrzenianiu się ognia w pomieszczeniu pojemników na odpady oraz rurze zsypu jednocześnie informując administratora o powstałym zagrożeniu.

Moduł GSM

Informuje komunikatami SMS administratora budynku o przepełnieniu pojemników na odpady, zagrożeniu pożarowym lub innym wybranym zdarzeniu.

System myjący

Wysokociśnieniowy moduł myjąco/dezynfekujący może być stałym zautomatyzowanym elementem zsypu lub przenośnym narzędziem stosowanym w wielu zsypach.

 

Ekosort oferuje kompleksowy zakres usług dostosowany do wymagań inwestora:
 

 • wizja lokalna i ocena istniejących instalacji
 • wsparcie w przygotowaniu projektu lub jego samodzielne wykonanie
 • uzyskanie dostępu do instalacji zsypowych poprzez rozbiórkę ścian wraz z usunięciem gruzu
 • demontaż i utylizacja starych rur zsypu również azbestowych z zachowaniem wszystkich obowiązujacych norm i przepisów
 • montaż nowej rury zsypowej wraz z wrzutniami
 • montaż modułu sortera wykonanego i dostosowanego do wymiarów pomieszczenia oraz kontenerów, które ma obsługiwać
 • dostarczenie odpowiednich pojemników na segregowane odpady wraz z prowadnicami
 • instalacja centrali sterującej dostosowanej do wymagań mieszkańców i zarzadcy, która musi posiadać czujnik dymu, czujnik przepełnienia pojemników na odpady, czujnik zamknięcia wrzutni zsypowej
 • wysyłanie informacji o stanie urządzenia za pomocą nadajnika GSM
 • remont komory oraz pomieszczeń zsypu na wszystkich piętrach
 • wymiana lub remont drzwi do pomieszczeń zsypowych
 • instrukcje obsługi zsypu oraz informator o selektywnej zbórce odpadów przy każdej wrzutni
 • szkolenie personelu
 • montaż oświetlenia ledowego reagującego na ruch
 • montaż instalacji odkurzacza centralnego
 • dostarczenie pełniej dokumentacji produktu wraz z dokumentacją powykonawczą
 • pełen serwis gwarancyjny na urządzenie jak również opiekę podgwarancyjną
 • pomoc przy składaniu wniosków o dofinansowanie na wszelkie prace związane z wykonaniem zsypów