1

Projekt

- analiza potrzeb klienta,
- rozpoznanie możliwości,
- dopasowanie optymalnego rozwiązania,
- przygotowanie dokumentacji.

Zapytaj o usługę projektową

2

Realizacja

- zapewnienie wymaganych pozwoleń i zgłoszeń,
- zabezpieczenie terenu,
- demontaż i utylizacja istniejących instalacji,
- odpowiednie przygotowanie miejsca instalacji,
- dostawa instalacji na miejsce w wymaganym czasie,
- kompletny montaż elementów instalacji,
- wykonanie wszystkich prac budowlanych koniecznych do osiągnięcia ostatecznego efektu:
* prace wykończeniowe we wnętrzach budynków,
* prace brukarskie,
* prace ogrodnicze,
- rekultywacja i sprzątanie terenu działań.

Zapytaj o usługę realizacji

3

Serwis

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne

Usługi serwisu gwarancyjnego świadczymy zgodnie z kartą produktu i zawartą umową serwisową.
Usługi pogwarancyjne mogą być realizowane na podstawie umowy serwisowej lub na doraźne życzenie klienta.
W razie potrzeby zapewniamy elementy czy pojemniki zastępcze tak by awarie nie utrudniały mieszkańcom normalnego funkcjonowania, a służby odbierające odpady nie ponosiły dodatkowych kosztów z tego wynikających.

Zapytaj o usługę serwisową

Mycie i dezynfekcja zsypów

Okresowe mycie i dezynfekcja są konieczne do utrzymania czystości i komfortu użytkowania oraz zapewnienia długotrwałej i bezawaryjnej pracy urządzenia. Posiadamy wiedzę i profesjonalny sprzęt do tego typu usługi. Używamy tylko certyfikowanych środków typu Śmieciotex , Tenzi czy Vigonez zgodnych z normami PN-EN 1276, PN-EN 1650, PN-EN 13697, PN-EN 13704, EN 14476. Nr pozwolenia: 3126/07.
Stosowane preparaty chemiczne są bezwonne, nieszkodliwe dla ludzi i zwierząt.
Podczas prac dezynfekcyjnych możliwe jest normalne funkcjonowanie budynków mieszkalnych.

Zapytaj o usługę mycia zsypów

Mycie i dezynfekcja pojemników podziemnych, półpodziemnych i tradycyjnych

Okresowe mycie i dezynfekcja pojemników jest konieczna do utrzymania odpowiedniej higieny i komfortu użytkowania pojemników.
Prace konserwatorskie przeprowadzamy w sposób zapewniający dokładne usunięcie zanieczyszczeń jednocześnie nie uszkadzając mytych pojemników. Osiągamy to dzięki zastosowaniu środków chemicznych i technik myjących dostosowanych do materiałów z których wykonane są pojemniki. Używamy tylko certyfikowanych środków typu Śmieciotex , Tenzi czy Vigonez zgodnych z normami PN-EN 1276, PN-EN 1650, PN-EN 13697, PN-EN 13704, EN 14476. Nr pozwolenia: 3126/07.
Stosowane preparaty chemiczne są bezwonne, nieszkodliwe dla ludzi i zwierząt.
Podczas prac dezynfekcyjnych możliwe jest normalne funkcjonowanie budynków mieszkalnych.
Poza standardowym myciem i dezynfekcją zapewniamy również
• usuwanie graffiti,
• czyszczenie kiosków wrzutowych pojemników podziemnych,
• czyszczenie podziemnych elementów pojemnika podziemnego,
• czyszczenie naziemnych i podziemnych części pojemników półpodziemnych,
• zasysanie odcieków, szlamu
• odpompowywanie wody z przypadkowych incydentów czy powodzi.

Zapytaj o usługę mycia pojemników

Systemy IT

Kontrola zapełnienia
Nasze rozwiązania zarówno zsypy Ekosort jaki pojemniki na odpady PPbin mogą być wyposażone w czujniki do kontroli poziomu napełnienia odpadami.
Informacja o konieczności opróżnienia pojemników może być wysyłana przez SMS, email lub bezpośrednio widoczna w informatycznym systemie zarządzającym zespołem pojemników i zsypów.
Skorzystanie z naszego systemu zaoszczędzić do 50% kosztów transportu. Usługa eliminuje niepotrzebne przejazdy do pojemników w połowie pustych i pozwala radykalnie poprawić wykorzystanie floty.
Jednocześnie szybko docieramy do pojemników wymagających opróżnienia a w efekcie zapobiegamy przepełnianiu pojemników i unikamy skarg mieszkańców.

Optymalizacja transportu
Do tej pory, do transportu odpadów używano tras statycznych. Nasz system automatycznie generuje dynamiczne trasy na podstawie dokładnych prognoz. Następnie wykorzystuje się wiele parametrów, w celu ustalenia, która droga jest najbardziej efektywna pod względem kosztów. Dostęp do informacji za pośrednictwem naszego serwisu internetowego jest przyjazny dla użytkownika i dostępny 24/7. Kierowcy na tabletach mają wyświetlaną optymalną trasę w oparciu o nasz system.

Kontrola dostępu
W naszych rozwiązaniach stosujemy nowoczesne kontrolery dostępu na karty bezprzewodowe. Informatyczny system zarządzający daje monitoring korzystania z kart dostępowych, zdalne dodawanie nowych kart oraz raportowanie ich użycia. Możliwe też jest połączenie z naszego rozwiązania z dowolnym systemem kontroli dostępu.